top of page

Grupo de apoyo

Public·6 members
Martin Lozano
Martin Lozano

Uşaqlar üçün inkişaf etdirici oyunlar: karton, toxum, manna və digər ev əşyalarından necə hazırlamaq olar


Usaqlar üçün inkişaf etdirici oyunlar: nədən, necə və hansılarını seçmək?
Uşaqlar üçün oyun yalnız əyləncə deyil, həm də öyrənmə və inkişaf üçün vacib bir vasitədir. Oyun zamanı uşaq yeni biliklər əldə edir, bacarıqlarını artırır, dünyanı tanır, yaradıcılıq və fantaziya qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Buna görə də uşaqlara inkişaf etdirici oyunlar təqdim etmək onların bütöv faydasına olacaq.


Inkişaf etdirici oyunlar uşağın bütün zehni potensialını ortaya çıxarmaqda kömək edir. Bu kimi oyunlar uşağın yaddaşı, düşüncəsi, mühakiməsi, mühitliliklilri, dil bacarığı, ictimai münasibtlilri v.s. kimi zehni proseslilri stimulla edir. Bu maddilri biz ayrı-ayrı bölümlilrdil irdilleyib, hirlil bir neçil inkişaf etdirici oyuna misal göstirlleyik.
usaqlar ucun inkisaf etdirici oyunlarInkişaf etdirici oyunların faydaları
Yaddaş inkişafına kömëk edën oyunlar
Yaddaş uşaq üçün önemli bir zehni qabiliyyetdir. Yaddaşı güclü olan uşaq öyrndiyi biliklilri daha asan xatırlaya bilir, yeni biliklilri daha asan öyrnil bilir. Yaddaşı inkişaf etdirmlik üçün isli bir neçil oyuna misal göstirlleyik.


Mannalı oyunlar
Mannalı oyunlar uşaq üçün hem maraqlı hem de öyrndici olur. Bu oyunda bizlil manna yarması lazım olur. Bizlil manna yarması üçün bir qutu manna, bir qutu karton, bir qayçı və bir marker lazımdır. Qayçı ilil kartonu əskiklilrə bölürük və hirlil əskikin üzilrinil bir manna rəsmi çəkirik. Sonra mannanı qutudan çıxarıb, əskiklilr ilil uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Bu oyunda uşaq mannanın formalarını və rənglilrini yaddaşında saxlayır, diqqilini artırır və göz-əl koordinasiyasını inkişaf etdirir.


Toxum atmaq oyunu
Toxum atmaq oyunu uşaq üçün hem əyləncili hem de yaddaşı güclüdirlir. Bu oyunda bizlil bir toxum atmaq taxtası, bir neçil toxum və bir zəngin lazımdır. Toxum atmaq taxtasını divara asırıq və zəngin ilil toxumların qiymlilrini yazırıq. Sonra uşaqlara toxumları atmağa və taxtada olan qiymlilri yaddaşında saxlamağa təklif edirik. Bu oyunda uşaq toxum atmaq bacarığını,