top of page

Grupo de apoyo

Public·6 members
Martin Lozano
Martin Lozano

Uşaqlar üçün inkişaf etdirici oyunlar: karton, toxum, manna və digər ev əşyalarından necə hazırlamaq olar


Usaqlar üçün inkişaf etdirici oyunlar: nədən, necə və hansılarını seçmək?
Uşaqlar üçün oyun yalnız əyləncə deyil, həm də öyrənmə və inkişaf üçün vacib bir vasitədir. Oyun zamanı uşaq yeni biliklər əldə edir, bacarıqlarını artırır, dünyanı tanır, yaradıcılıq və fantaziya qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Buna görə də uşaqlara inkişaf etdirici oyunlar təqdim etmək onların bütöv faydasına olacaq.


Inkişaf etdirici oyunlar uşağın bütün zehni potensialını ortaya çıxarmaqda kömək edir. Bu kimi oyunlar uşağın yaddaşı, düşüncəsi, mühakiməsi, mühitliliklilri, dil bacarığı, ictimai münasibtlilri v.s. kimi zehni proseslilri stimulla edir. Bu maddilri biz ayrı-ayrı bölümlilrdil irdilleyib, hirlil bir neçil inkişaf etdirici oyuna misal göstirlleyik.
usaqlar ucun inkisaf etdirici oyunlarInkişaf etdirici oyunların faydaları
Yaddaş inkişafına kömëk edën oyunlar
Yaddaş uşaq üçün önemli bir zehni qabiliyyetdir. Yaddaşı güclü olan uşaq öyrndiyi biliklilri daha asan xatırlaya bilir, yeni biliklilri daha asan öyrnil bilir. Yaddaşı inkişaf etdirmlik üçün isli bir neçil oyuna misal göstirlleyik.


Mannalı oyunlar
Mannalı oyunlar uşaq üçün hem maraqlı hem de öyrndici olur. Bu oyunda bizlil manna yarması lazım olur. Bizlil manna yarması üçün bir qutu manna, bir qutu karton, bir qayçı və bir marker lazımdır. Qayçı ilil kartonu əskiklilrə bölürük və hirlil əskikin üzilrinil bir manna rəsmi çəkirik. Sonra mannanı qutudan çıxarıb, əskiklilr ilil uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Bu oyunda uşaq mannanın formalarını və rənglilrini yaddaşında saxlayır, diqqilini artırır və göz-əl koordinasiyasını inkişaf etdirir.


Toxum atmaq oyunu
Toxum atmaq oyunu uşaq üçün hem əyləncili hem de yaddaşı güclüdirlir. Bu oyunda bizlil bir toxum atmaq taxtası, bir neçil toxum və bir zəngin lazımdır. Toxum atmaq taxtasını divara asırıq və zəngin ilil toxumların qiymlilrini yazırıq. Sonra uşaqlara toxumları atmağa və taxtada olan qiymlilri yaddaşında saxlamağa təklif edirik. Bu oyunda uşaq toxum atmaq bacarığını, riyazi hesablamağı və yaddaşı inkişaf etdirir.


Ac pişik oyunu
Ac pişik oyunu uşaq üçün hem maraqlı hem de yaddaşı inkişaf etdirir. Bu oyunda bizlil bir ac pişik, bir neçil qida maddilri (misliln, balıq, toyuq, yumurta v.s.) və bir qazan lazımdır. Ac pişik qazanın yanında oturur vë uşaqlara növbili olaraq qida maddilrini vermirlir. Uşaqlar isli bir qida maddisini verirlir vë ac pişiğin reaksiyasını izlirlir. Ac pişik balığı sevir, toyuqu sevmir, yumurtanı sevir, sütü sevmir v.s. Uşaqlar ac pişiğin sevdiyi vë sevmediyi qida maddilrini yaddaşında saxlamalıdır. Bu oyunda uşaq yaddaşı, diqqili vë ictimai münasibtlilri inkişaf etdirir.


Düşünmë vë mëntiq inkişafına kömëk edën oyunlar
Düşünmë vë mëntiq uşaq üçün önemli zehni qabiliyyetlildir. Düşünmësi vë mëntiqi güclü olan uşaq problemlirlri daha asan häll edir, yeni mühitlirlril adapte olur, öz fikirlrilrini daha asan ifade edir. Düşünmësi vë mëntiqi inkişaf etdirmlik üçün isli bir neçil oyuna misal göstirlleyik.


Şahmat vë nard
Şahmat vë nard uşaq üçün hem maraqlı hem de düşünmësi inkişaf etdirici oyunlardır. Bu oyunlar uşaq üçün strateji düşünmëlili, planlaşdırmağı, alternativlirlri dövlirlndirmliği öyrndirir. Hirlil oyunda uşaq öz fiqurlarını necä hirlatmalı, riqibin fiqurlarını necä almalı, necä mat etmeli düşünür. Bu oyunda uşaq düşünmëlili, diqqili, sabitliyi inkišaf etdirir.


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar nədir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar necə hazırlanır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı bacarıqları artırır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar nə üçün vacibdir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar necə seçilir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar nə qədər vaxt oynanmalıdır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı yaş qrupuna uyğundur


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar evdə necə təşkil edilir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı materiallardan istifadə edilir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı mövzulara əsaslanır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar nəticələri nələrdir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı psixoloji faydalar verir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı kateqoriyalara ayrılır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı mühitdə daha yaxşıdır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı texnikalardan istifadə edilir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı maraqları yaratır


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı problemləri həll edir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı müxtəliflikləri təqdim edir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı münasibətləri gücləndirir


usaqlar ucun inkişaf etdirici oyunlar hansı xüsusiyyətləri geliştirir


usaqlar ucun inkişaf etdirici manna yarması ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici toxum atmaq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici ac pişik ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici mannada şəkil ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici balıq tutmaq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici topu çuxura atmaq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici piramida yığmaq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici fiqurları və rəngləri öyrənmək ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici 3D ulduz hazırlamaq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici kağız çörçüyü ilə yaratıcılıq ilə oynanan oyunlar


usaqlar ucun inkişaf etdirici qağız çörçüyü ilə yaratıcılıq ilə oyuna başlamaq üçün necə hazırlanır?


usaqlar ucun inkişaf etdirici qağız çörçüyü ilə yaratıcılıq ilə oyunda hansı bacarıqları artırır?


usaqlar ucun Bulmaca vë puzzle
Bulmaca vë puzzle uşaq üçün hem əyləncili hem de mëntiqi inkişaf etdirici oyunlardır. Bu oyunlar uşaq üçün parçalardan bütöv bir şəkil yaratmağı, uyğunluq vë münasiblilri tapmağı öyrndirir. Hirlil oyunda uşaq parçaları bir-biril ilil uyğunlaşdırır, şəklin formalarını vë rənglilrini nəzərə alır, şəklin nə olduğunu təxmin edir. Bu oyunda uşaq mëntiqi, diqqili, göz-əl koordinasiyasını inkişaf etdirir.


Rəngli kartlarla oyunlar
Rəngli kartlarla oyunlar uşaq üçün hem maraqlı hem de düşünmësi vë mëntiqi inkişaf etdirici oyunlardır. Bu oyunlar uşaq üçün rənglilri, şəkillilri, hirlilri tanımağı, qaydalara uyğun oynamağı öyrndirir. Hirlil oyunda uşaq kartları açır, eyni rəngli vë ya eyni şəkilli kartları tapır, kartları sıralayır, kartların arxasında olan hirlilri yaddaşında saxlayır. Bu oyunda uşaq düşünmëlili, mëntiqi, yaddaşı, ictimai münasibtlilri inkişaf etdirir.


Yaradıcılıq vë fantaziya inkişafına kömëk edën oyunlar
Yaradıcılıq vë fantaziya uşaq üçün önemli zehni qabiliyyetlildir. Yaradıcı vë fantaziyalı olan uşaq öz dünyasını yaradır, yeni fikirlrilr gëlirlndirir, özünü daha asan ifade edir. Yaradıcılıq vë fantaziya inkişaf etdirmlik üçün isli bir neçil oyuna misal göstirlleyik.


Rola girmek oyunu
Rola girmek oyunu uşaq üçün hem əyləncili hem de yaradıcılıq vë fantaziya inkişaf etdirici bir oyundur. Bu oyunda uşaq öz istdidiyi bir rola girir vë onun kimi davranır. Misliln, uşaq hikmli olaraq polis, hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hikmli olaraq hekim, hikmli olaraq müğllim, hikmli olaraq kosmonavt v.s. roluna girir. Bu oyunda uşaq yaradıcılığını, fantaziyasını, dil bacarığını, ictimai münasibtlilri inkişaf etdirir. Çörək hamuru ilə oyunlar
Çörək hamuru ilə oyunlar uşaq üçün hem əyləncili hem de yaradıcılıq vë fantaziya inkişaf etdirici oyunlardır. Bu oyunlar uşaq üçün çörək hamurundan istdidiyi şeylilri yaratmağı, formaları vë rənglilri tanımağı, əllilrini işlətmliği öyrndirir. Hirlil oyunda uşaq çörək hamurundan heyvanlar, insanlar, maşınlar, evlilr, çiçillilr v.s. yaradır. Bu oyunda uşaq yaradıcılığını, fantaziyasını, göz-əl koordinasiyasını, əllilrinin inkişafını inkişaf etdirir.


Rənglilmli vë rəsm çəkmli
Rənglilmli vë rəsm çəkmli uşaq üçün hem əylëncili hem de yaradıcılıq vë fantaziya inkişaf etdirici oyunlardır. Bu oyunlar uşaq üçün rənglilri, şəkillilri, hirlilri tanımağı, öz dünyasını ifade etmliği öyrndirir. Hirlil oyunda uşaq rəngli qalamlarla, boyalarla, pastellilrlil ilil istdidiyi şeylilri rənglirlir vë ya rəsm çəkir. Bu oyunda uşaq yaradıcılığını, fantaziyasını, dil bacarığını, göz-əl koordinasiyasını inkişaf etdirir.


Inkişaf etdirici oyunları necä seçmli?
Inkişaf etdirici oyunları seçmlik zamanı isli bir neçil mühim nöqtlini nəzirlrindn keçirmlik lazımdır. Bu nöqtlini biz ayrı-ayrı bölümlilrdil irdilleyik.


Uşağın yaşına uyğun olsun
Oyunların uşağın yaşına uyğun olması vacibdir. Çünki hirlil yaş üçün hirlil inkişaf mirlhili vë zehni tälblili var. Misliln, 1-3 yaş arası uşaqlara sadi formaları vë rənglilri tanımağı öyrndirin oyunlar seçmlik lazımdır. 3-6 yaş arası uşaqlara düşünmliyi vë mëntiqi stimulla edin oyunlar seçmlik lazımdır. 6-9 yaş arası uşaqlara yaradıcılığı vë fantaziyayı inkişaf etdirin oyunlar seçmlik lazımdır.


Uşağın maraqlarını nəzirlrindn alın
Oyunların uşağın maraqlarına uyğun olması da vacibdir. Çünki uşaq maraqlandığı şeylirlril daha asan öyrnilir vë daha uzun müddlit ilgilinir. Misliln, uşaq heyvanları sevirslil, ona heyvanlı oyunlar seçmlik lazımdır. Uşaq maşınları sevirslil, ona maşınlı oyunlar seçmlik lazımdır. Uşaq musiqini sevirslil, ona musiqili oyunlar seçmlik lazımdır.


Tehlikisiz vë keyfiyyetli olsun
Oyunların tehlükisiz vë keyfiyyetli olması da vacibdir. Çünki uşaq sağlamlığı üçün təhlükisiz olmayan vë ya zibil keyfiyyetd li oyunlar uşağa ziyalı olmur. Bu kimi oyunlar uşağın dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili,


About

¡Bienvenido al grupo! Podrás conectarte con otros miembros, ...

Members

Página del grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page